باسلام 

احتراما به اطلاع می رساند با توجه به بروز رسانی در سیستم برق رسانی و سرمایشی دیتاسنتر فناوا کلیه سرویس های میزبانی و سرور های مجازی که در ایران میزبانی میشود ممکن است در تاریخ 97/1/31 در ساعات 12 تا 6 بامداد با اختلال و یا قطعی مواجه شوند

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاس گزاریم

تیم فنی تگراهاست


Thursday, April 19, 2018« برگشت