میزبانی وب حرفه ای لینوکس

Pro-Linux 01
 • فضای دیسک 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • نوع هارد SSD/NVMe
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
Pro-Linux 02
 • فضای دیسک 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • نوع هارد SSD/NVMe
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
Pro-Linux 03
 • فضای دیسک 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • نوع هارد SSD/NVMe
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
Pro-Linux 04
 • فضای دیسک 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • نوع هارد SSD/NVMe
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
Pro-Linux 05
 • فضای دیسک 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • نوع هارد SSD/NVMe
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
Pro-Linux 06
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • نوع هارد SSD/NVMe
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود