جزئیات پلان های هاست ویندوز

 

هاست های ویندوز، سرویس جدیدیست که تگراهاست برای کاربرانی که نیاز به استفاده حرفه ای از کنترل پنل های هاستینگ دارند ارائه می نماید.

 

WP1

13,000 تومان ماهانه
 • فضای دیسک: 50 MB
 • ترافیک ماهیانه: 
  5 GB
 • محل سرور: ایران
 • تعداد وب سایت: 1
 • تعداد MySQL: 1
 • تعداد MS SQL: 1
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • نسخه ویندوز: 
  win2012 R2
 • addon domain: 
   
 • Asp: 
   
 • Asp.net 4.5: 
   
 • PHP: 
   
 • PHP Version: 5.4
 • Perl: 
   
 • Microsoft MVC: 
   
 • Microsoft Ajax: 
   
 • URL Rewrite: 
   
 • Microsoft Access: 
   
 • MySQL version: 5.1
 • MSSQL 2008: 
   
 • MSSQL 2012: 
   
 • MSSQL 2014: 
   
 • phpMyAdmin: 
   
 • Custom Error Page: 
   
 • فولدار رمزدار: 
   
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • موتور آمار AWStats: 
   
 • فایروال: 
   
 • سرویس بکاپ خودکار: روزانه
 • تعداد ساب دامنه: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک
 • POP3: 
   
 • IMAP: 
   
 • Email Forwarding: 
   
 • پاسخگویی خودکار: 
   
 
سفارش


WP2

23,000 تومان ماهانه
 • فضای دیسک: 100 MB
 • ترافیک ماهیانه: 
  10 GB
 • محل سرور: ایران
 • تعداد وب سایت: 1
 • تعداد MySQL : 1
 • تعداد MS SQL: 1
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • نسخه ویندوز: 
  win2012 R2
 • addon domain: 
   
 • Asp: 
   
 • Asp.net 4.5: 
   
 • PHP: 
   
 • PHP Version: 5.4
 • Perl: 
   
 • Microsoft MVC: 
   
 • Microsoft Ajax: 
   
 • URL Rewrite: 
   
 • Microsoft Access: 
   
 • MySQL version: 5.1
 • MSSQL 2008: 
   
 • MSSQL 2012: 
   
 • MSSQL 2014: 
   
 • phpMyAdmin: 
   
 • Custom Error Page: 
   
 • فولدار رمزدار: 
   
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • موتور آمار AWStats: 
   
 • فایروال: 
   
 • سرویس بکاپ خودکار: روزانه
 • تعداد ساب دامنه: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک
 • POP3: 
   
 • IMAP: 
   
 • Email Forwarding: 
   
 • پاسخگویی خودکار: 
   
 
سفارش


WP3

28,000 تومان ماهانه
 • فضای دیسک: 200 MB
 • ترافیک ماهیانه: 
  15 GB
 • محل سرور: ایران
 • تعداد وب سایت: 1
 • تعداد MySQL: 1
 • تعداد MS SQL: 1
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • نسخه ویندوز: 
  win2012 R2
 • addon domain: 
   
 • Asp: 
   
 • Asp.net 4.5: 
   
 • PHP: 
   
 • PHP Version: 5.4
 • Perl: 
   
 • Microsoft MVC: 
   
 • Microsoft Ajax: 
   
 • URL Rewrite: 
   
 • Microsoft Access: 
   
 • MySQL version: 5.1
 • MSSQL 2008: 
   
 • MSSQL 2012: 
   
 • MSSQL 2014: 
   
 • phpMyAdmin: 
   
 • Custom Error Page: 
   
 • فولدار رمزدار: 
   
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • موتور آمار AWStats: 
   
 • فایروال: 
   
 • سرویس بکاپ خودکار: روزانه
 • تعداد ساب دامنه: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک
 • POP3: 
   
 • IMAP: 
   
 • Email Forwarding: 
   
 • پاسخگویی خودکار: 
   
 
سفارش


WP4

42,000 تومان ماهانه
 • فضای دیسک: 500 MB
 • ترافیک ماهیانه: 
  20 GB
 • محل سرور: ایران
 • تعداد وب سایت: 1
 • تعداد MySQL: 1
 • تعداد MS SQL: 1
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • نسخه ویندوز: 
  win2012 R2
 • addon domain: 
   
 • Asp: 
   
 • Asp.net 4.5: 
   
 • PHP: 
   
 • PHP Version: 5.4
 • Perl: 
   
 • Microsoft MVC: 
   
 • Microsoft Ajax: 
   
 • URL Rewrite: 
   
 • Microsoft Access: 
   
 • MySQL version: 5.1
 • MSSQL 2008: 
   
 • MSSQL 2012: 
   
 • MSSQL 2014: 
   
 • phpMyAdmin: 
   
 • Custom Error Page: 
   
 • فولدار رمزدار: 
   
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • موتور آمار AWStats: 
   
 • فایروال: 
   
 • سرویس بکاپ خودکار: روزانه
 • تعداد ساب دامنه: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک
 • POP3: 
   
 • IMAP: 
   
 • Email Forwarding: 
   
 • پاسخگویی خودکار: 
   
 
سفارش


 
 
 
 

Burns

57,000 تومان ماهانه
 • فضای دیسک: نامحدود
 • ترافیک ماهیانه: 
  نامحدود
 • محل سرور: ایران
 • تعداد وب سایت: 2
 • تعداد MySQL: 2
 • تعداد MS SQL: 2
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • نسخه ویندوز: 
  win2012 R2
 • addon domain: 
   
 • Asp: 
   
 • Asp.net 4.5: 
   
 • PHP: 
   
 • PHP Version: 5.4
 • Perl: 
   
 • Microsoft MVC: 
   
 • Microsoft Ajax: 
   
 • URL Rewrite: 
   
 • Microsoft Access: 
   
 • MySQL version: 5.1
 • MSSQL 2008: 
   
 • MSSQL 2012: 
   
 • MSSQL 2014: 
   
 • phpMyAdmin: 
   
 • Custom Error Page: 
   
 • فولدار رمزدار: 
   
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • موتور آمار AWStats: 
   
 • فایروال: 
   
 • سرویس بکاپ خودکار: روزانه
 • تعداد ساب دامنه: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک
 • POP3: 
   
 • IMAP: 
   
 • Email Forwarding: 
   
 • پاسخگویی خودکار: 
   
 
سفارش


Silver

79,000 تومان ماهانه
 • فضای دیسک: نامحدود
 • ترافیک ماهیانه: 
  نامحدود
 • محل سرور: ایران
 • تعداد وب سایت: 5
 • تعداد MySQL: 5
 • تعداد MS SQL: 5
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • نسخه ویندوز: 
  win2012 R2
 • addon domain: 
   
 • Asp: 
   
 • Asp.net 4.5: 
   
 • PHP: 
   
 • PHP Version: 5.4
 • Perl: 
   
 • Microsoft MVC: 
   
 • Microsoft Ajax: 
   
 • URL Rewrite: 
   
 • Microsoft Access: 
   
 • MySQL version: 5.1
 • MSSQL 2008: 
   
 • MSSQL 2012: 
   
 • MSSQL 2014: 
   
 • phpMyAdmin: 
   
 • Custom Error Page: 
   
 • فولدار رمزدار: 
   
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • موتور آمار AWStats: 
   
 • فایروال: 
   
 • سرویس بکاپ خودکار: روزانه
 • تعداد ساب دامنه: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک
 • POP3: 
   
 • IMAP: 
   
 • Email Forwarding: 
   
 • پاسخگویی خودکار: 
   
 
سفارش


Gold

115,000 تومان ماهانه
 • فضای دیسک: نامحدود
 • ترافیک ماهیانه: 
  نامحدود
 • محل سرور: ایران
 • تعداد وب سایت: 10
 • تعداد MySQL: 10
 • تعداد MS SQL: 10
 • تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
 • نسخه ویندوز: 
  win2012 R2
 • addon domain: 
   
 • Asp: 
   
 • Asp.net 4.5: 
   
 • PHP: 
   
 • PHP Version: 5.4
 • Perl: 
   
 • Microsoft MVC: 
   
 • Microsoft Ajax: 
   
 • URL Rewrite: 
   
 • Microsoft Access: 
   
 • MySQL version: 5.1
 • MSSQL 2008: 
   
 • MSSQL 2012: 
   
 • MSSQL 2014: 
   
 • phpMyAdmin: 
   
 • Custom Error Page: 
   
 • فولدار رمزدار: 
   
 • تعداد اکانت FTP: نامحدود
 • موتور آمار AWStats: 
   
 • فایروال: 
   
 • سرویس بکاپ خودکار: روزانه
 • تعداد ساب دامنه: نامحدود
 • کنترل پنل: پلسک
 • POP3: 
   
 • IMAP: 
   
 • Email Forwarding: 
   
 • پاسخگویی خودکار: 
   
 
سفارش


 

امکانات سرور های مجازی هاستینگ

 

نصب و راه اندازی اولیه رایگان

نصب و راه اندازی سرور های مجازی هاستینگ به صورت رایگان انجام خواهد شد. هزینه لایسنس هر کدام از کنترل پنل ها به صورت مجزا محاسبه میگردد.

ایجاد DNS اختصاصی

امکان ایجاد نیم سرور های اختصاصی برای سرور مجازی هاستینگ امکان پذیر میباشد و در صورت ارائه نام دامنه توسط کاربر به رایگان تنظیم خواهد شد.

پهنای باند نامحدود

پهنای باند مصرفی ماهانه برای سرور مجازی هاستینگ نامحدود میباشد.

منابع اختصاصی

با توجه به استفاده از سیستم مجازی ساز vmware Esxi تمامی سرور های مجازی ویندوز با منابع اختصاصی ارائه میگردند.

امکان ایجاد نمایندگی

امکان ایجاد نمایندگی های مختلف بر روی سرور مجازی هاستینگ امکان پذیر میباشد

IP اختصاصی

سرور های مجازی هاستینگ با آی پی اختصاصی ارائه میگردند و تنظیم ریورس دی ان اس امکان پذیر میباشد.