ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
43,000تومان
1 سال
43,000تومان
1 سال
43,000تومان
1 سال
.net
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
46,000تومان
1 سال
.org
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.biz
51,000تومان
1 سال
51,000تومان
1 سال
51,000تومان
1 سال
.host
380,000تومان
1 سال
380,000تومان
1 سال
380,000تومان
1 سال
.info
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.co.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.in
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.me
35,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
.pro
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.asia
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.co
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.us
33,000تومان
1 سال
33,000تومان
1 سال
33,000تومان
1 سال
.market
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
.news
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.blue
94,000تومان
1 سال
94,000تومان
1 سال
94,000تومان
1 سال
.ca
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
.cc
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.club
66,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.eu
15,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.tech
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.technology
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.tv
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.work
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.shop
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
160,000تومان
1 سال
.it
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.net.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains