ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
49,000تومان
1 سال
.net
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
.org
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
.biz
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
.info
17,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
.co.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.in
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.me
37,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.pro
19,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
58,000تومان
1 سال
.asia
57,000تومان
1 سال
57,000تومان
1 سال
57,000تومان
1 سال
.co
111,000تومان
1 سال
111,000تومان
1 سال
111,000تومان
1 سال
.us
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
.market
163,000تومان
1 سال
163,000تومان
1 سال
163,000تومان
1 سال
.news
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
125,000تومان
1 سال
.blue
94,000تومان
1 سال
94,000تومان
1 سال
94,000تومان
1 سال
.ca
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
112,000تومان
1 سال
.cc
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
.club
66,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
99,000تومان
1 سال
.eu
15,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.tech
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.technology
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
.tv
136,000تومان
1 سال
136,000تومان
1 سال
136,000تومان
1 سال
.work
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.shop
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
185,000تومان
1 سال
.it
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.net.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
.xyz
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال
48,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains