ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
53,000تومان
1 سال
53,000تومان
1 سال
53,000تومان
1 سال
.net
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.org
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.biz
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.info
17,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.co.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.in
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.me
20,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
.pro
24,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.asia
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.co
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.us
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
41,000تومان
1 سال
.market
169,000تومان
1 سال
169,000تومان
1 سال
169,000تومان
1 سال
.news
133,000تومان
1 سال
133,000تومان
1 سال
133,000تومان
1 سال
.blue
104,000تومان
1 سال
104,000تومان
1 سال
104,000تومان
1 سال
.ca
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
.cc
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
50,000تومان
1 سال
.club
75,000تومان
1 سال
103,000تومان
1 سال
103,000تومان
1 سال
.eu
19,000تومان
1 سال
33,000تومان
1 سال
33,000تومان
1 سال
.tech
245,000تومان
1 سال
245,000تومان
1 سال
245,000تومان
1 سال
.technology
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
115,000تومان
1 سال
.tv
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
145,000تومان
1 سال
.work
74,000تومان
1 سال
74,000تومان
1 سال
74,000تومان
1 سال
.shop
189,000تومان
1 سال
189,000تومان
1 سال
189,000تومان
1 سال
.it
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
.net.ir
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
4,800تومان
1 سال
.xyz
51,000تومان
1 سال
51,000تومان
1 سال
51,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains