سرور مجازی ایران

IR-VPS-1GB RAM
 • امکانات عمومی : ^TVPS1
 • فضا : 20GB
 • Dedicated RAM : 1GB
 • CPU : 2Core - 2GHz
 • ترافیک : 50GB
 • ServerPort : 1Gb
 • محل سرور : ایران
 • دیتا سنتر : فن آوا
 • نوع هارد دیسک : SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا : ^TVPS1
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط : 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM : yes
 • فایروال سخت افزاری : yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای : yes
 • امکان Backup : با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp : yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA : 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD : 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها : ^TVPS1
 • websitepanel : با هزینه
 • zpanel : رایگان
 • Cpanel : با هزینه
 • Plesk : با هزینه
IR-VPS-512MB RAM
 • امکانات عمومی : ^TVPS1
 • فضا : 20GB
 • Dedicated RAM : 512 MB
 • CPU : 1Core - 2GHz
 • ترافیک : 20GB
 • ServerPort : 1Gb
 • محل سرور : ایران
 • دیتا سنتر : فن آوا
 • نوع هارد دیسک : SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا : ^TVPS1
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط : 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM : yes
 • فایروال سخت افزاری : yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای : yes
 • امکان Backup : با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp : yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA : 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD : 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها : ^TVPS1
 • websitepanel : با هزینه
 • zpanel : رایگان
 • Cpanel : با هزینه
 • Plesk : با هزینه
IR-VPS-2GB RAM
 • امکانات عمومی : ^TVPS2
 • فضا : 40GB
 • Dedicated RAM : 2GB
 • CPU : 3Core - 3GHz
 • ترافیک : 100GB
 • ServerPort : 1Gb
 • محل سرور : ایران
 • دیتا سنتر : فن آوا
 • نوع هارد دیسک : SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا : ^TVPS2
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط : 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM : yes
 • فایروال سخت افزاری : yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای : yes
 • امکان Backup : با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp : yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA : 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD : 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها : ^TVPS2
 • websitepanel : با هزینه
 • zpanel : رایگان
 • Cpanel : با هزینه
 • Plesk : با هزینه
IR-VPS-3GB RAM
 • امکانات عمومی : ^TVPS3
 • فضا : 80GB
 • Dedicated RAM : 3GB
 • CPU : 4Core - 4GHz
 • ترافیک : 200GB
 • ServerPort : 1Gb
 • محل سرور : ایران
 • دیتا سنتر : فن آوا
 • نوع هارد دیسک : SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا : ^TVPS3
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط : 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM : yes
 • فایروال سخت افزاری : yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای : yes
 • امکان Backup : با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp : yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA : 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD : 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها : ^TVPS3
 • websitepanel : با هزینه
 • zpanel : رایگان
 • Cpanel : با هزینه
 • Plesk : با هزینه
IR-VPS-4GB RAM
 • امکانات عمومی : ^TVPS4
 • فضا : 100GB
 • Dedicated RAM : 4GB
 • CPU : 6Core - 6GHz
 • ترافیک : 300GB
 • ServerPort : 1Gb
 • محل سرور : ایران
 • دیتا سنتر : فن آوا
 • نوع هارد دیسک : SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا : ^TVPS4
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط : 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM : yes
 • فایروال سخت افزاری : yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای : yes
 • امکان Backup : با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp : yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA : 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD : 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها : ^TVPS4
 • websitepanel : با هزینه
 • zpanel : رایگان
 • Cpanel : با هزینه
 • Plesk : با هزینه