سرور مجازی ایران

IR-VPS-1GB RAM
 • امکانات عمومی ^TVPS1
 • فضا 20GB
 • Dedicated RAM 1GB
 • CPU 2Core - 2GHz
 • ترافیک 50GB
 • ServerPort 1Gb
 • محل سرور ایران
 • دیتا سنتر فن آوا
 • نوع هارد دیسک SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا ^TVPS1
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM yes
 • فایروال سخت افزاری yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای yes
 • امکان Backup با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها ^TVPS1
 • websitepanel با هزینه
 • zpanel رایگان
 • Cpanel با هزینه
 • Plesk با هزینه
IR-VPS-512MB RAM
 • امکانات عمومی ^TVPS1
 • فضا 20GB
 • Dedicated RAM 512 MB
 • CPU 1Core - 2GHz
 • ترافیک 20GB
 • ServerPort 1Gb
 • محل سرور ایران
 • دیتا سنتر فن آوا
 • نوع هارد دیسک SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا ^TVPS1
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM yes
 • فایروال سخت افزاری yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای yes
 • امکان Backup با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها ^TVPS1
 • websitepanel با هزینه
 • zpanel رایگان
 • Cpanel با هزینه
 • Plesk با هزینه
IR-VPS-2GB RAM
 • امکانات عمومی ^TVPS2
 • فضا 40GB
 • Dedicated RAM 2GB
 • CPU 3Core - 3GHz
 • ترافیک 100GB
 • ServerPort 1Gb
 • محل سرور ایران
 • دیتا سنتر فن آوا
 • نوع هارد دیسک SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا ^TVPS2
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM yes
 • فایروال سخت افزاری yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای yes
 • امکان Backup با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها ^TVPS2
 • websitepanel با هزینه
 • zpanel رایگان
 • Cpanel با هزینه
 • Plesk با هزینه
IR-VPS-3GB RAM
 • امکانات عمومی ^TVPS3
 • فضا 80GB
 • Dedicated RAM 3GB
 • CPU 4Core - 4GHz
 • ترافیک 200GB
 • ServerPort 1Gb
 • محل سرور ایران
 • دیتا سنتر فن آوا
 • نوع هارد دیسک SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا ^TVPS3
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM yes
 • فایروال سخت افزاری yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای yes
 • امکان Backup با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها ^TVPS3
 • websitepanel با هزینه
 • zpanel رایگان
 • Cpanel با هزینه
 • Plesk با هزینه
IR-VPS-4GB RAM
 • امکانات عمومی ^TVPS4
 • فضا 100GB
 • Dedicated RAM 4GB
 • CPU 6Core - 6GHz
 • ترافیک 300GB
 • ServerPort 1Gb
 • محل سرور ایران
 • دیتا سنتر فن آوا
 • نوع هارد دیسک SAS10K
 • امکانات منحصر به فرد تگرا ^TVPS4
 • گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط 3 روز
 • دسترسی به کنسول VM yes
 • فایروال سخت افزاری yes
 • پنل مانیتورینگ حرفه ای yes
 • امکان Backup با هزینه
 • قطعات تمام اورجینال hp yes
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SATA 10 برابر
 • سرعت هارد دیسک به نسبت SSD 5 برابر
 • نصب کنترل پنل ها ^TVPS4
 • websitepanel با هزینه
 • zpanel رایگان
 • Cpanel با هزینه
 • Plesk با هزینه