سرور مجازی ایران

IR-VPS-1GB RAM
 • ^TVPS1 امکانات عمومی
 • 20GB فضا
 • 1GB Dedicated RAM
 • 2Core - 2GHz CPU
 • 50GB ترافیک
 • 1Gb ServerPort
 • ایران محل سرور
 • فن آوا دیتا سنتر
 • SAS10K نوع هارد دیسک
 • ^TVPS1 امکانات منحصر به فرد تگرا
 • 3 روز گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط
 • yes دسترسی به کنسول VM
 • yes فایروال سخت افزاری
 • yes پنل مانیتورینگ حرفه ای
 • با هزینه امکان Backup
 • yes قطعات تمام اورجینال hp
 • 10 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SATA
 • 5 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SSD
 • ^TVPS1 نصب کنترل پنل ها
 • با هزینه websitepanel
 • رایگان zpanel
 • با هزینه Cpanel
 • با هزینه Plesk
IR-VPS-512MB RAM
 • ^TVPS1 امکانات عمومی
 • 20GB فضا
 • 512 MB Dedicated RAM
 • 1Core - 2GHz CPU
 • 20GB ترافیک
 • 1Gb ServerPort
 • ایران محل سرور
 • فن آوا دیتا سنتر
 • SAS10K نوع هارد دیسک
 • ^TVPS1 امکانات منحصر به فرد تگرا
 • 3 روز گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط
 • yes دسترسی به کنسول VM
 • yes فایروال سخت افزاری
 • yes پنل مانیتورینگ حرفه ای
 • با هزینه امکان Backup
 • yes قطعات تمام اورجینال hp
 • 10 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SATA
 • 5 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SSD
 • ^TVPS1 نصب کنترل پنل ها
 • با هزینه websitepanel
 • رایگان zpanel
 • با هزینه Cpanel
 • با هزینه Plesk
IR-VPS-2GB RAM
 • ^TVPS2 امکانات عمومی
 • 40GB فضا
 • 2GB Dedicated RAM
 • 3Core - 3GHz CPU
 • 100GB ترافیک
 • 1Gb ServerPort
 • ایران محل سرور
 • فن آوا دیتا سنتر
 • SAS10K نوع هارد دیسک
 • ^TVPS2 امکانات منحصر به فرد تگرا
 • 3 روز گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط
 • yes دسترسی به کنسول VM
 • yes فایروال سخت افزاری
 • yes پنل مانیتورینگ حرفه ای
 • با هزینه امکان Backup
 • yes قطعات تمام اورجینال hp
 • 10 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SATA
 • 5 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SSD
 • ^TVPS2 نصب کنترل پنل ها
 • با هزینه websitepanel
 • رایگان zpanel
 • با هزینه Cpanel
 • با هزینه Plesk
IR-VPS-3GB RAM
 • ^TVPS3 امکانات عمومی
 • 80GB فضا
 • 3GB Dedicated RAM
 • 4Core - 4GHz CPU
 • 200GB ترافیک
 • 1Gb ServerPort
 • ایران محل سرور
 • فن آوا دیتا سنتر
 • SAS10K نوع هارد دیسک
 • ^TVPS3 امکانات منحصر به فرد تگرا
 • 3 روز گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط
 • yes دسترسی به کنسول VM
 • yes فایروال سخت افزاری
 • yes پنل مانیتورینگ حرفه ای
 • با هزینه امکان Backup
 • yes قطعات تمام اورجینال hp
 • 10 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SATA
 • 5 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SSD
 • ^TVPS3 نصب کنترل پنل ها
 • با هزینه websitepanel
 • رایگان zpanel
 • با هزینه Cpanel
 • با هزینه Plesk
IR-VPS-4GB RAM
 • ^TVPS4 امکانات عمومی
 • 100GB فضا
 • 4GB Dedicated RAM
 • 6Core - 6GHz CPU
 • 300GB ترافیک
 • 1Gb ServerPort
 • ایران محل سرور
 • فن آوا دیتا سنتر
 • SAS10K نوع هارد دیسک
 • ^TVPS4 امکانات منحصر به فرد تگرا
 • 3 روز گارانتی برگشت هزینه بی قید و شرط
 • yes دسترسی به کنسول VM
 • yes فایروال سخت افزاری
 • yes پنل مانیتورینگ حرفه ای
 • با هزینه امکان Backup
 • yes قطعات تمام اورجینال hp
 • 10 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SATA
 • 5 برابر سرعت هارد دیسک به نسبت SSD
 • ^TVPS4 نصب کنترل پنل ها
 • با هزینه websitepanel
 • رایگان zpanel
 • با هزینه Cpanel
 • با هزینه Plesk