سرور مجازی آلمان

DE-VPS-1GB RAM
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • 25 گیگابایت فضای دیسک
 • Sata نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • 99/5% آپتایم
 • VMware ESXi مجازی ساز
 • Hetzner دیتاسنتر
DE-VPS-2GB RAM
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • Sata نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • 99/5% آپتایم
 • VMware ESXi مجازی ساز
 • Hetzner دیتاسنتر
DE-VPS-3GB RAM
 • 3 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت رم
 • 75 گیگابایت فضای دیسک
 • Sata نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • 99/5% آپتایم
 • VMware ESXi مجازی ساز
 • Hetzner دیتاسنتر
DE-VPS-4GB RAM
 • 4 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت فضای دیسک
 • Sata نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پورت شبکه
 • 99/5% آپتایم
 • VMware ESXi مجازی ساز
 • Hetzner دیتاسنتر