سرور مجازی آلمان

DE-VPS-1GB RAM
 • پردازنده : 1 هسته
 • رم : 1 گیگابایت
 • فضای دیسک : 25 گیگابایت
 • نوع هارد : Sata
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت بر ثانیه
 • آپتایم : 99/5%
 • مجازی ساز : VMware ESXi
 • دیتاسنتر : Hetzner
DE-VPS-2GB RAM
 • پردازنده : 2 هسته
 • رم : 2 گیگابایت
 • فضای دیسک : 50 گیگابایت
 • نوع هارد : Sata
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت بر ثانیه
 • آپتایم : 99/5%
 • مجازی ساز : VMware ESXi
 • دیتاسنتر : Hetzner
DE-VPS-3GB RAM
 • پردازنده : 3 هسته
 • رم : 3 گیگابایت
 • فضای دیسک : 75 گیگابایت
 • نوع هارد : Sata
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت بر ثانیه
 • آپتایم : 99/5%
 • مجازی ساز : VMware ESXi
 • دیتاسنتر : Hetzner
DE-VPS-4GB RAM
 • پردازنده : 4 هسته
 • رم : 4 گیگابایت
 • فضای دیسک : 100 گیگابایت
 • نوع هارد : Sata
 • پهنای باند : نامحدود
 • پورت شبکه : 1 گیگابیت بر ثانیه
 • آپتایم : 99/5%
 • مجازی ساز : VMware ESXi
 • دیتاسنتر : Hetzner