کارت خرید

سرور ابری اروپا

EU-Cloud 01
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 02
 • 2 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 03
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 04
 • 3 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 05
 • 2 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 06
 • 4 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 07
 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 08
 • 8 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت رم
 • 240 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 09
 • 8 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت رم
 • 240 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
EU-Cloud 10
 • 16 هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت رم
 • 360 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر