ارسال درخواست

درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 فروش

سوال های خود را در مورد فروش . تمدید . ارتقا در این بخش مطرح کنید

 پشتیبانی عمومی

موارد پشتیبانی که شامل بخش های دیگر نیستند

 دامنه

امور مربوط به دامنه - بین المللی و ملی

 میزبانی وب

امور مربوط به میزبانی وب -Cpanel . Plesk - WebsitePanel - Directadmin

 سرور مجازی

امور مربوط به سرور های مجازی

 فروشگاه ساز - Profishop

کلیه امور پشتیبانی و فروش فروشگاه ساز Profishop

 صدای مشتریان

این بخش جهت ارائه پیشنهادات ، انتقادات و طرح شکایات شما مشتریان گرامی می باشد

 حسابداری

رسیدگی به امور مربوط به صورتحساب ها ، دریافت ها و پرداخت ها