مرکز آموزش

مدیریت فایلها در کنترل پنل websitepanel پرینت

  • 54

1. برای مدیریت کردن فایلها و فولدر ها بعد از ورود به کنترل پنل بر روی "File Manager" کلیک کنید:

مدیریت فایلها در کنترل پنل websitepanel

2. در مرحله بعد بر روی پوشه سایت خود کلیک کنید :
3. در صفحه بعد بر روی "wwwroot" کلیک کنید:
4. مسیر فایل هایی که قرار است بر روی هاست شما نمایش داده شود در مسیر "wwwroot" قرار دارد، همچنین  مسیر فایل هایی که قرار است بر روی هاست شما نمایش داده شود در مسیر "wwwroot" باید "upload" شود:

مدیریت فایلها در کنترل پنل websitepanel
- از این قسمت می توانید فایل مورد نظر را از روی سیستم خود بر روی وب سایت بارگزاری نمایید.
- از این قسمت شما می توانید فایل جدیدی را  ایجاد نمایید.
- از این قسمت می توانید شاخه و یا فولدر جدیدی ایجاد نمایید.
- از این قسمت شما می توانید بانک اطلاعاتی های access ایجاد نمایید.
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت