مرکز آموزش

نحوه استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel پرینت

  • 7

برای استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel ابتدا بعد از ورود به کنترل پنل به مسیری که فایل zip وجود دارد رفته و سپس فایل مورد نظر را انتخاب نموده وبر روی unzip کلیک نمایید:

نحوه استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanelآیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت