مرکز آموزش

تغییر اطلاعات کاربری در websitepanel پرینت

  • 5

1.جهت تغییر اطلاعات کاربری بعد از ورود به کنترل پنل بر روی  Edit Details کلیک نمایید:

تغییر اطلاعات کاربری در websitepanel
2.در صفحه بعد می توانید ایمیل نام و رمز عبور در کنترل پنل را تغییر دهید:

تغییر اطلاعات کاربری در websitepanel
و در آخر بر روی "Update" کلیک کنید

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت