با سلام

با توجه به افزایش بی سابقه و روزانه دلار در کشور و وابستگی کامل هزینه دامینهای بین المللی (com , net , org ,info ,...) به دلار ، هزینه ثبت ، تمدید ، انتقال این دامینها افزایش یافت و از این پس با قیمت جدید محاسبه میشود

همچنین در نظر داشته باشید این افزایش فقط برای دامنه های بین المللی بوده و شامل دامنه های ملی نمیشود 
برای مشاهده هزینه ها میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید

https://tegrahost.com/domain-names.php

واحد فروش تگراهاستThursday, February 15, 2018« برگشت